BCPG คิกออฟ “ปลูกป่าในโรงไฟฟ้า” วันสิ่งแวดล้อมโลก มุ่งลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

BCPG คิกออฟกิจกรรม “ปลูกป่า” ในโรงไฟฟ้า รับวันสิ่งแวดล้อมโลก มุ่งสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 73


นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย นำทีมผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโรงไฟฟ้า ส่วนหนึ่งของโครงการ “บีซีพีจีมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2573” หรือ “BCPG’s Race to Net Zero 2030”

“เราเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน บีซีพีจีมีความตั้งใจที่จะช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และทำให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของเราแข็งแรง เราจึงได้เปลี่ยนพื้นที่บางส่วนในโรงไฟฟ้ามาปรับปรุงให้เป็นผืนป่า

นอกจากจะช่วยเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกแล้ว ชุมชนยังได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มพื้นที่ป่าอีกด้วย การปลูกป่าในโรงไฟฟ้าครั้งนี้นับเป็นความภูมิใจของเราและชุมชน ซึ่งพวกเราจะช่วยกันดูแลป่าผืนนี้ เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่นี้ให้กับลูกหลานของเราต่อไป” นายนิวัติ กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรม “ปลูกป่าในโรงไฟฟ้า” จัดขึ้น ณ โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 17 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีซีพีจี ในประเทศไทย

Back to top button