SYNEX ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG 100 ต่อเนื่อง 8 ปี ตอกย้ำผู้นำไอที

SYNEX ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ประจำปี 65 ต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน ผลดำเนินงานโดดเด่นครบทุกมิติ ตอกย้ำการเป็นไอทีอีโคซิสเต็ม


นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยว่า ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอที อีโคซิสเต็ม ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปีซ้อน ตั้งแต่โครงการริเริ่มเมื่อปี 2558 จากการประเมิน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์

สำหรับในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ครอบคลุมทั้ง 851 หลักทรัพย์ ให้เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)  และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน ตอกย้ำการเป็นองค์กรไอที อีโคซิสเต็ม ที่สร้างสมดุลการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการพัฒนาองค์กรในหลากหลายมิติ พร้อมสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

Back to top button