TTB จัดสัมมนาออนไลน์ ชู 3 กลยุทธ์ เสริมแกร่ง “เอสเอ็มอี” ยุคดิจิทัล

TTB จัดสัมมนาออนไลน์ “finbiz by ttb | Road to Digital Transformation พลิกโฉมธุรกิจ...สู่การเป็น Smart SME” ในยุคดิจิทัล ชู 3 กลยุทธ์ เสริมแกร่ง “เอสเอ็มอี” เติบโตอย่างยั่งยืน


ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB จัดงานสัมมนาออนไลน์ finbiz by ttb | Road to Digital Transformation พลิกโฉมธุรกิจ…สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยได้รับเกียรติจากโค้ชธุรกิจมากประสบการณ์จากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED และผู้บริหารธนาคาร มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เจาะลึก เน้นเนื้อหาด้านการปรับมุมมองดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ SME ทั้งในกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ การตลาด และการเงิน ใน 3 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ (1) พลิกมุมมองบริหารสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (2) พลิกมุมมองการตลาด เจาะโอกาสตลาดใหม่ และ (3) พลิกโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัลโซลูชัน เพื่อให้ SME เดินหน้าปรับเปลี่ยนธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีทีเอ็มบีธนชาตเป็นพันธมิตรทั้งกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Back to top button