หุ้นน้องใหม่ DTCENT จ่อเทรด SET ปีนี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ

หุ้นน้องใหม่ DTCENT จ่อเทรด SET ปีนี้ ระดมทุนขยายธุรกิจศูนย์บริหารจัดการและบริการข้อมูลยานพาหนะ และ รองรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ DTCENT เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม GPS ครองมาร์เก็ตแชร์อันดับ 1 ในประเทศไทย (อ้างอิงจากข้อมูลกรมขนส่งในเดือนมกราคม 2565) ทั้งนี้บริษัทพร้อมเดินหน้าลงทุนสร้างศูนย์บริหารจัดการและบริการข้อมูลยานพาหนะ (Vehicle Monitoring and Support Center) รองรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City)

อย่างไรก็ดีบริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 305 ล้านหุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนจาก 900 ล้านหุ้น เป็น 1,205 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.31% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้คาดจะเสนอขายหุ้นไอพีโอและเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในปี 2565 ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

Back to top button