BRR ออกสินค้า “ชานอ้อย” ตีตลาดใน-ตปท. รับเทรนด์รักษ์โลก

BRR เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ชานอ้อย” ป้อนตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ ชูจุดเด่นรักษ์โลกย่อยสลายเองได้ใน 45 วันทดแทนโฟมและพลาสติก 300 ล้านชิ้นต่อปี เพื่อสอดรับ Roadmap ภาครัฐในการลด-เลิกผลิตขยะพลาสติก


นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยแนวคิดของการทำธุรกิจเพื่อควบคู่กับการรักษ์โลก ช่วยโลกได้อย่างยั่งยืนว่า ตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจมากกว่า 5 ทศวรรษ ให้ความสำคัญ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน และชุมชน รวมถึงสังคม

โดยรวม BRR ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท มีปณิธานที่ตั้งไว้ตลอดมาคือ กระบวนการผลิตต้องไม่ทำร้ายโลก และปลอดภัยต่อสังคม และผู้บริโภคมากที่สุด ประกอบกับการสร้างความมั่นคงด้านผลผลิต พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยใช้หลักการพัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรให้เติบโตมั่นคงไปพร้อมกัน

สำหรับในช่วงปีที่ผ่านมา ทั่วโลกเริ่มพูดถึงกระแสคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการใช้ พลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุสำคัญ ของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทุกประเทศที่ต้องรับมือ ซึ่งนโยบายภาครัฐของไทยเอง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติแผน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา

โดยนำร่องลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ปี 2565 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประกาศห้ามใช้พลาสติก 4 ชนิด แบบเด็ดขาดในปี 2565 ได้แก่ โฟม, ถุงหิ้ว, แก้ว และหลอดพลาสติก และเลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบาง ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และหลอดพลาสติก ทำให้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ อย่าง “ชานอ้อย” ของ BRR มีโอกาสเติบโตได้ในตลาดนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ทำจากเยื่อชานอ้อย อยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด หรือ SEW ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BRR ถือหุ้นอยู่ 99.99% โดย SEW ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ด้านอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่ทำจากชานอ้อยร่วมกับเยื่อของพืชธรรมชาติอื่น

นอกจากนี้ ปัจจุบัน SEW มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ล้านชิ้นต่อปี หรือราว 3,500 ตัน สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์จากโฟมและพลาสติกได้ในอัตราส่วนที่เท่ากันคือ 300 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งรวมในหลายประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร จาน ชาม โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทมีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยทางบริษัทหวังขยายการใช้ผลิตภัณฑ์ชานอ้อยให้ทั่วถึงกลุ่มลูกค้าของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทุกคนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน

Back to top button