ALPHAX ปลื้ม! กระแสตอบรับ “วอแรนต์ 4” มั่นใจผลงานปีนี้โตติดปีก  

ALPHAX ปลื้ม! กระแสตอบรับ “วอแรนต์ 4” ล้นหลาม คาดปีนี้ผลงานจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด


นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALPHAX เปิดเผยว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ALPHAX-W4) ที่เพิ่งลงสนามเทรดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลาม ทั้งนี้บริษัทฯ เตรียมลุยธุรกิจทุกรูปแบบ คาดปีนี้ผลงานจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด

สำหรับการออกและเสนอขายวอแรนต์ ALPHAX – W4 นั้น มีจำนวนไม่เกิน 191,398,377 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง ALPHAX-W4 มีอายุ 9 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

 

 

Back to top button