MAJOR ผนึก “กกท.” ออกสปอตโฆษณา “เอเชียนอินดอร์ฯ ครั้งที่ 6” ผ่านสื่อโรงหนัง-ออนไลน์

MAJOR จับมือ "กกท." ออกสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “เอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6" ผ่านสื่อโฆษณาในโรงหนัง สื่อ Digital LED Signage และ สื่อออนไลน์


ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR จัดกิจกรรม “เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาในสื่อโรงภาพยนตร์และสื่อออนไลน์” เพื่อเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬา “เอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ครั้งที่ 6” ซึ่งกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 26 พฤศจิกายน 2566

สำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุดดังกล่าวนี้ จะเผยแพร่ผ่านสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำนวน 200 โรงทั่วประเทศ เผยแพร่ภายในสาขาโรงภาพยนตร์ผ่านสื่อจอ Digital LED Signage จำนวน 21 สาขาทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 200 จอ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้แก่ Facebook : Major Group, Instagram : majorgroup และ Twiter : Major Group เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2565

Back to top button