IRCP ร่วมนิทรรศการ “อุปกรณ์ป้องกันประเทศ” ครั้งที่ 10 

IRCP ร่วมนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศระดับเอเชีย ครั้งที่ 10 จากผู้ประกอบการด้านยุทโธปกรณ์ชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก


นายแดน เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านสารสนเทศแบบครบวงจร เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศระดับเอเชีย ครั้งที่ 10 หรือ Defense & Security 2022 งานแสดงยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ประกอบการด้านยุทโธปกรณ์ชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก

โดยกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังแห่งความร่วมมือ (Power of Partnership)” มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพื่อผสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลแบบยั่งยืน โดย IRCP ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สปท.) เข้าเยี่ยมชม

พร้อมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านระบบการสื่อสารแบบบูรณาการ

Back to top button