PEACE ปันน้ำใจให้มูลนิธิช่วยคนตาบอด

PEACE เป็นตัวแทนมอบฏิทินตั้งโต๊ะเก่า และกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


นายสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PEACE ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี เป็นตัวแทนนำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า และกระดาษที่ไม่ใช้แล้วที่รับบริจาคจากเหล่าพนักงานและลูกบ้านในโครงการฯ (PEACE Family)

รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้สำหรับทำสื่อการเรียนการสอนและเขียนอักษรเบรลล์ และใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและรับมอบ

Back to top button