PROEN มอบเงิน 1 แสนบ. หนุน “คบอ.” พัฒนาแพลตฟอร์มทันสมัย

PROEN มอบเงิน 1 แสนบ. หนุนเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) พัฒนา แพลตฟอร์ม ให้ก้าวทันยุคสมัยปัจจุบัน


บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เดินหน้ามอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ล่าสุดร่วมสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแพลตฟอร์ม เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) จำนวน 100,000 บาท เพื่อดำเนินการพัฒนา แพลตฟอร์ม ให้ก้าวทันยุคสมัยปัจจุบัน

Back to top button