TM จ่อเปิด The Parents Nursing Home เฟสแรกไตรมาส 4/65

TM บุกตลาดผู้สูงอายุ จ่อเปิดให้ “The Parents Nursing Home” (เฟสแรก) ภายในไตรมาส 4/2565 นี้ พร้อมเปิดหน้า ปั้นแบรนด์ “THE PARENTS” ให้เป็นศูนย์กลาง ของภูมิภาคในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรทุกมิติ


นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ในไตรมาส4/2565 จะเปิดให้บริการ The Parents Nursing Home ภายใต้ “The Parents” ในเฟสแรกก่อน ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งยอมรับว่ากลุ่มผู้สูงอายุ กว่า 12 ล้านคน หรือคิดเป็น 20% ของประชากรในประเทศ โดยแบ่งเป็นอัตราเฉลี่ยประมาณ 8 – 9 แสนคน อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือต้องการคนช่วยเหลือ เนื่องจากกลุ่มผู้อายุดังกล่าวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นการเปิดให้บริการ Nursing Home (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) จึงตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

สำหรับธุรกิจในกลุ่ม “The Parents” ประกอบด้วย “โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส” (The Parents Nursing Care School)เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และส่งบุคลากรที่ผ่านการอบรมเข้าไปดูแลผู้สูงอายุในที่พักอาศัย ขณะที่ “เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิ่งโฮม” (The Parents Nursing Home) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 120 เตียง

ประกอบไปด้วย เตียงเดี่ยวหรือห้อง VIP และชนิดเตียงรวม เน้นให้บริการส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในทุกสภาวะของร่างกาย และ “โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส” (Parents Hospital) สามารถรองรับผู้สูงอายุ ได้ 28-30 เตียง จะมุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตทุกกลุ่มอายุ ทั้งในส่วนของแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน หน่วยไตเทียม ธาราบำบัด การบริบาลนักกีฬา บริบาลคุณแม่หลังคลอด ผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม สปา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TM กล่าวเพิ่มเติมว่า THE PARENTS จะแล้วเสร็จเต็มรูปแบบ และจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งอาคาร Nursing Home และอาคาร Rehabilitation Hospital (ภายใต้ The Parents Hospital ) ภายในช่วงต้นปี 2567 ซึ่งหากแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้จะผลักดันให้ THE PARENTS เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาคในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรทุกมิติในโซนกรุงเทพตะวันออก โดยสามารถรองรับคนไข้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานพยาบาล มีมาตรฐาน ISO ทั้งนี้ THE PARENTS ตั้งอยู่บนพื้นที่4 ไร่ ในซอยราษฎร์พัฒนา 2 (ซอยมิสทิน) และในอนาคตในแผนศึกษาขยายการบริการผู้สูงอายุให้ครบทั้ง 4 มุมเมืองรอบทิศกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป TM จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ จากโครงการ THE PARENTS เข้ามาเฉลี่ย 100 -150 ล้านต่อปี ตามสัดส่วนที่ TM ถือหุ้นในสัดส่วน 80 % ส่วนที่เหลืออีก 20 % จะถือหุ้นโดยกลุ่มแพทย์  สำหรับสัดส่วนรายได้ที่ TM จะได้รับจากโครงการดังกล่าว จะส่งผลตั้งแต่ปี 2567 TM จะรับรู้รายได้แบบประจำ (Recurring Income)เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นก็จะทำให้ สามารถลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจในขณะนี้  ดังนั้นภายในปี 2567 เป็นต้นไป TMจะก้าวเข้าสู่ยุคทองที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯภายใต้อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญ

Back to top button