UKEM ปลื้ม! ติดกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน THSI” ปีแรก สะท้อนพัฒนาธุรกิจยั่งยืน 

UKEM ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THIS ประจำปี 65 เป็นปีแรก สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี


นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ หุ้นยั่งยืน THIS ประจำปี 65 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมกับให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี ที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยในปี 65 มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 170 บริษัทเป็น บจ. (บริษัทจดทะเบียน) ใน SET 157 บริษัท และ mai 13 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวน บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ 33 บริษัท กลุ่มทรัพยากร 28 บริษัท และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 27 บริษัท โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14 ล้านล้านบาทหรือ คิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ณ 3 ตุลาคม 2565)

โดย UKEM เตรียมออกบูธงาน mai FORUM 2022 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Growing Stronger Together, We are SME Role Model” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 ต.ค.65 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บูธที่ 49  ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด

Back to top button