CWT ร่วมแสดงสินค้าเครื่องหนัง งาน “APLF ASEAN”

CWT ร่วมออกบูธ โชว์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังสำเร็จรูป ในงาน APLF ASEAN Special Edition


นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางวนิดา สิกขมาน รองกรรมการผู้จัดการ และนายอนุพงศ์ สิกขมาน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์หนังสำเร็จรูป ภายในงานแสดงสินค้าเครื่องหนังแห่งเอเชียแปซิฟิก (จัดแสดงในโอกาสพิเศษ) (APLF ASEAN Special Edition) ซึ่งเป็นการแสดงผลิตภัณฑ์หนังสำเร็จรูป เครื่องหนัง สินค้าแฟชั่น และสินค้าอื่นๆ ที่ทำจากหนังสัตว์จากผู้ประกอบการทั่วโลก โดย CWT ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ซึ่งให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก

Back to top button