TWPC คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ งาน SET Award 2022

TWPC รับ 2 รางวัลเกียรติยศจาก ตลท. สะท้อนความโดดเด่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับ นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC เนื่องในโอกาส TWPC ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence) และบริษัทจดทะเบียนด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Investor Relations Awards) ในงาน SET Award 2022  กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Cap) สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

โดยถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทย ที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

 

 

แทกซ์//

Back to top button