APM ร่วมประชุมบอร์ด “อรสิริน โฮลดิ้ง” เตรียมเทรด SET ปี 66

อรสิริน โฮลดิ้ง และ APM เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทมีแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในปี 66


นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบแนวสูง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ิ 6/65 โดยมี นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทมีแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในปี 2566

Back to top button