“บีจี” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย “น้ำท่วม” 15 จังหวัด

“บีจี” ห่วงใยสังคม ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai ร่วมใจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 15 จังหวัด ส่งมอบของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมกว่า 10,000 ชุด


บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโนรูส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น

โดย BG และบริษัทในเครือ มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai ด้วยเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างถนนหลายสายถูกตัดขาด การเข้าถึงอาหารและของอุปโภคบริโภคเป็นเรื่องยาก

บีจีจึงเร่งหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม โดยตัวแทนพนักงานร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน 30 อำเภอ 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นครนายก, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, ราชบุรี, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี, หนองบัวลำภู และมหาสารคาม ผ่านการส่งมอบของอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย น้ำดื่ม นม อาหารแห้ง และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมกว่า 10,000 ชุด

นอกจากนี้ บีจียังส่งต่อกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของกลุ่มเส้นด้ายที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน โดยมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,640 ขวด เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

รวมถึงนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่ผ่านมาบีจี และบริษัทในเครือร่วมเคียงข้างคนไทยเพื่อผ่านพ้นทุกวิกฤต ในโครงการ Helping Hands For Thai โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสังคม ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างรอบด้าน เพื่อให้สังคมเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง

Back to top button