GSC ผนึกพันธมิตร ลุยงานบริหารจัดข้อมูล-งานวิจัย

GSC ลงนาม MOU กับพันธมิตรไปรษณีย์ไทย และ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้างานบริหารจัดข้อมูลและดำเนินโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ เสริมแกร่งธุรกิจ


บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC ดำเนินธุรกิจด้านศูนย์บริการข้อมูล และติดตามหนี้ในรูปแบบ Outsource contact center กล่าวว่า ล่าสุดบริษัทลงนามสัญญา MOU กับพันธมิตร ไปรษณีย์ไทย และ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งโครงการศูนย์วิจัยไปรษณีย์ไทย สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ด้าน นายอภิรักษ์ วัฒนภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GSC กล่าวว่า มองว่าเป็นประโยชน์ต่อยอดทางพันธมิตรธุรกิจ โดยเฉพาะบริการด้านการจัดเก็บข้อมูล และดำเนินโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และวิจัยการตลาดที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ถือเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจจากจุดแข็งและสร้างคุณค่า ด้านการวิจัยให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย

Back to top button