NVD จับมือพันธมิตรคู่ค้า “เมโทรฟอเรสตี้” ปลูกต้นไม้ Circular Planting

NVD จับมือพันธมิตรคู่ค้า “เมโทรฟอเรสตี้” เดินหน้าโครงการปลูกต้นไม้ Circular Planting สร้างการหมุนเวียน และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้


นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD ร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า บริษัท เมโทรฟอเรสตี้ จำกัด หนึ่งใน “กลุ่มบริษัทเมโทรพลาย” จัดทำโครงการ Nirvana Plant for Life ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นลักษณะทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้แบบ circular planting สร้างการหมุนเวียน และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ โดย “กลุ่มบริษัทเมโทรพลาย” เป็นผู้จัดการจัดหาพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้แบบ circular planting ในพื้นที่ย่านนนทบุรีกว่า 5 ไร่ มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน รวมทั้งแบ่งปันเคล็ดลับในการดูแลต้นไม้ในรูปแบบดังกล่าวซึ่งแนวคิดในการปลูกต้นไม้นี้ไม่เพียงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการส่งเสริมการต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน  และรักษาภูมิคุ้มกันจากฝุ่นละออง PM2.5  และยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ สารเคมีให้น้อยลง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น บนพื้นที่ดินอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button