NRF คว้ารางวัล “Thailand’s Best Managed Companies 2023” 2 ปีซ้อน

NRF คว้ารางวัลระดับสากล “Thailand’s Best Managed Companies 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตอกย้ำองค์กรแนวหน้า ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยอาหาร


บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF กล่าวว่า คว้ารางวัลระดับสากล Thailand’s Best Managed Companies 2023 จาก Deloitte ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันซึ่งจัดขึ้นโดย Deloitte เพื่อยืนยันและยกย่องธุรกิจที่มีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นโอกาสในการฉลองความสำเร็จให้กับบริษัทเอกชนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น นวัตกรรม และความสามารถในการเป็นบริษัทระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม จึงได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

โดยรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมมาภิบาล การดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานระดับสากลในด้านการบริหารจัดการองค์กร และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเป็นการตอกย้ำถึงการเป็นองค์กรระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่สนับสนุนการขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยอาหารแห่งอนาคต

ด้าน นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การที่ได้รับรางวัลนี้เป็นการตอกย้ำว่าการดำเนินธุรกิจของเราได้สร้างความเชื่อมั่นและก้าวข้ามขีดจำกัดขององค์กรไปอีกขั้น และต้องขอบคุณทุกคนในองค์กรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จนี้ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำที่ดีในอุตสาหกรรมธุรกิจอาหาร พร้อมความยั่งยืน และการบริหารในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ยังมีความภาคภูมิใจในความเป็นองค์กรไทยที่มีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น ด้วยการมีนโยบายเกี่ยวกับการทำให้องค์กรปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ อีกทั้งยังส่งเสริมเกษตรกรไทย และผลักดันสินค้าไทย แบรนด์ของคนไทยไปสู่เวทีโลก

แท็กซ์///

Back to top button