TQR คว้ารางวัล “นายหน้าประกันวินาศภัยฯ” ดีเด่นปี 65

TQR คว้ารางวัล นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ครั้งที่ 6 บนพื้นฐานการยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ภายในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 66 (PRIME MINISTER’S INSURANCE AWARDS 2023) ภายในงาน Thailand InsurTech Fair 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อีกทั้งยัง ได้มอบรางวัล นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 65 ให้กับ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 6 บนพื้นฐานการยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดี บนมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพการเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

Back to top button