5 ยักษ์ใหญ่ตบเท้าร่วมงาน “SX2023” ปลุกกระแสยั่งยืนหลายมิติ

5 องค์กรใหญ่ FPT-PTTGC-SCG-ไทยเบฟเวอเรจ-TU ร่วมงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 ปลุกกระแสสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.–8 ต.ค.66


กลับมาอีกครั้ง กับงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รวมพลังความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทยและระดับนานาชาติ ปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ เพื่อสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” (Good Balance, Better World) ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.–8 ต.ค.66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดเต็มเวทีเสวนารวมมุมมองต่างวัยจากผู้ลงมือทำจริงกว่า 300 วิทยากร 500 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืนมาไว้ที่เดียว

“พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) คือหัวใจหลักของการจัดงาน Sustainability Expo 2023 จากการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy–SEP)

ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ผนวกกับหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ (UNSDGs) มาสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือ

โดยมีเป้าหมายแห่งการปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ร่วมกันสร้างทศวรรษแห่งการลงมือทำ เพื่อวันนี้และอนาคตให้โลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน นำโดย 5 องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU

ทั้งนี้สามารถ เข้าชมงานได้ฟรีพร้อมพบกับ 5 โซนนิทรรศการมัลติมีเดียแบบเต็มรูปแบบ ร่วมสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า อาทิ 1.โซน SEP INSPIRATION ร่วมสัมผัสประสบการณ์โลกเสมือน PROLOGUE: WHAT IF THE WORLD พาไปเข้าใจสมดุลใหม่ Ring of Balance ปลุกกระแส ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ พร้อมเจาะลึกหัวใจแห่ง SX แรงบันดาลใจจาก Sufficiency Economy Philosophy และ UNSDGs บอกเล่าเรื่องราวของโลกในมิติต่างๆ และความรู้ใหม่จากองค์กรที่เป็นนักปฏิบัติด้านความยั่งยืน

พร้อมกับ 2.โซน BETTER ME ร่วมสัมผัสนวัตกรรมอาหารกู้โลก การดูแลสุขภาพ ชีวิตที่ยืนยาวอย่างยั่งยืน และการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ส่วน 3.โซน BETTER LIVING พบกับตัวอย่างธุรกิจยั่งยืนโลก แสดงกระบวนการผลิตใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมความพยายามเพื่อกอบกู้ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero).

ด้านโซนที่ 4.BETTER COMMUNITY จำลองสังคมเมืองในฝัน นวัตวิถีเพื่อชีวิตเท่าเทียม น่าอยู่ ปลอดภัย และยั่งยืน พบกับแบบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ขาดแคลน แบบโครงสร้างเมืองใหม่เชื่อมถึงกันเต็มระบบ ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อโอกาสเท่าเทียมในสังคมของทุกๆคน และ 5.โซน BETTER WORLD รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ  Nat Geo  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศ ASEAN ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใด จากโครงการ ASEAN SX PHOTO CONTEST และโครงการ Trash to Treasure เปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่า

อีกทั้งยังมี 3 โซนพิเศษ ชั้น LG โดย 1.SX FOOD FESTIVAL เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อไทย ดีต่อโลก กับแนว Zero-Waste Cooking เรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืนแบบเต็มรูปแบบ

รวมถึง 2.SX MARKETPLACE พาช็อปสินค้าดีไซเนอร์รักษ์โลก สินค้านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ต้นไม้สวย Garden and Farm สินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าชุมชนกว่า 200 ร้านค้า และ 3.SX KIDS ZONE ชวนน้องๆ มาสนุกเสริมทักษะการคิดและเรียนรู้ความน่าฉงนของโลกแห่งแมลงตัวจิ๋ว

Back to top button