IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศงาน “SET Awards 2023” ต่อเนื่องปีที่ 5

IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศ “Sustainability Awards of Honor” รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 5 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่การพัฒนาสังคม-สิ่งแวดล้อม


นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลจากงาน SET Awards 2023 “รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

ทั้งนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนต่อไป

Back to top button