PTTEP จัดงานประชุม “SSHE Forum 2024” แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

PTTEP จัดงานประชุม “SSHE Forum 2024” ภายใต้แนวคิด “Risk Normalization” ส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เป็นประธานเปิดงานประชุมด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (2024 PTTEP SSHE Forum) ร่วมกับ นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมีนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. เข้าร่วมในพิธี

โดยงานครั้งนี้ ปตท.สผ. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Risk Normalization” เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานแก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจและพนักงาน ปตท.สผ. และได้จัดพิธีมอบรางวัล CEO SSHE Excellence Awards ให้แก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยยอดเยี่ยม เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ (Zero-Incident Organization)

Back to top button