TWPC ผนึก VGREEN KU มุ่งลด “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” ภาคเกษตร

TWPC จับมือ VGREEN KU เดินหน้าลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภาคเกษตรกรรมมันสำปะหลัง ยกระดับสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน


นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC พร้อมด้วย นางสาวหทัยกานต์ กมลศิริสกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม, รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรกรรม ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (VGREEN KU)

โดยการลงนามในครั้งนี้เพื่อจัดทำข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและการคำนวณค่าคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER การเกษตรกรรม ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับไปสู่ธุรกิจเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต ขณะที่งานจัดขึ้น ณ โรงแรมบันยันทรี เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button