KKP ร่วมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนฝากเงินรับฟรีทันทีตุ๊กตาไฉโหว

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและร่วมอวยพรลูกค้าผ่านแคมเปญเงินฝาก เพียงลูกค้าใหม่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ หรือ เงินฝากออมทรัพย์พร้อมสมัครบัตรเอทีเอ็ม ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับฟรีทันทีตุ๊กตาไฉโหว (ลิงมั่งคั่ง)


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและร่วมอวยพรลูกค้าผ่านแคมเปญเงินฝาก เพียงลูกค้าใหม่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ หรือ เงินฝากออมทรัพย์พร้อมสมัครบัตรเอทีเอ็ม ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับฟรีทันทีตุ๊กตาไฉโหว (ลิงมั่งคั่ง)

โดยแคมเปญนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสาขาที่อยู่ในศูนย์การค้า และสาขาที่อยู่ในเขตพื้นที่อาศัยหลักของชาวไทยเชื้อสายจีน (เยาวราช, วงเวียน 22 กรกฎา, เจริญกรุง, เชียงใหม่, หาดใหญ่, ชลบุรี, นครสวรรค์, สุพรรณบุรี, ราชบุรี และนครราชสีมา) เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 165 5555 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า/อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคาร/สินค้ามีจำนวนจำกัด)

Back to top button