MINT กระแสตอบรับดีโรดโชว์ยุโรปแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 35 บาท

MINT ได้รับการตอบรับที่ดีจากการทำ NDR (Non Deal Roadshow) ที่ยุโรป สาระสำคัญคือ ผู้บริหารเน้นว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในรอบครึ่งหลังปี 58 จะยิ่งดีขึ้น เพราะ 1) โรงแรม 7 แห่ง คือ Tivoli ที่เหลืออยู่จะสร้างกำไรเป็นส่วนเพิ่มได้เป็นอย่างดี 2) การเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยคือ อนันตรา เรสซิเดนท์ ที่ลายัน ภูเก็ต 3) จำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้น จากโรงแรมใหม่ที่แล้วเสร็จและการปรับปรุงโรงแรมเดิม 4) การปรับโครงสร้างราคาการขายสมาชิก อนันตรา วาเคชัน คลับ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดยอดการยกเลิก 5) การปรับปรุงร้านอาหารไทย จานด่วน Thai Express ที่สิงคโปร์ และ 6) การทำ supply chain ระดับโลก เกี่ยวกับธุรกิจอาหารของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น


บล.ดีบีเอสฯ ระบุในบทวิเคราะห์ ( 21 ต.ค.) ว่า บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ได้รับการตอบรับที่ดีจากการทำ NDR (Non Deal Roadshow) ที่ยุโรป สาระสำคัญคือ ผู้บริหารเน้นว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในรอบครึ่งหลังปี 58 จะยิ่งดีขึ้น เพราะ 1) โรงแรม 7 แห่ง คือ Tivoli ที่เหลืออยู่จะสร้างกำไรเป็นส่วนเพิ่มได้เป็นอย่างดี 2) การเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยคือ อนันตรา เรสซิเดนท์ ที่ลายัน ภูเก็ต 3) จำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้น จากโรงแรมใหม่ที่แล้วเสร็จและการปรับปรุงโรงแรมเดิม 4) การปรับโครงสร้างราคาการขายสมาชิก อนันตรา วาเคชัน คลับ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดยอดการยกเลิก 5) การปรับปรุงร้านอาหารไทย จานด่วน  Thai Express ที่สิงคโปร์ และ 6) การทำ supply chain ระดับโลก เกี่ยวกับธุรกิจอาหารของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ทางบริษัทเน้นการเติบโตในรอบ 5 ปีข้างหน้า ด้วยเป้าหมาย 2 ประการคือ การเติบโตของกำไรสุทธิประมาณ 15-20%การเติบโตแบบ CAGR และ ROIC ที่มากกว่า 15% ส่วนวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคือ 1) การสร้างแบรนด์ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น 2) หาประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จากการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ และ 3) ขยายตัวทางลัดด้วยการทำ M&A

คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐานประเมินด้วยวิธี DCF  ได้ที่ 35.00 บาท ราคาปิดยังมีส่วนเพิ่มได้อีก 13% คาดว่าผลการดำเนินงานในงวดไรมาส 4/58 จะดีที่สุดตามฤดูกาล อีกทั้ง MINT มีจุดเด่นคือ กระจายความเสี่ยงจากแหล่งที่มารายได้เป็นอย่างดี มีทั้งโรงแรม อสังหาฯ และอาหาร อีกทั้งธุรกิจโรงแรมก็มีการกระจายความเสี่ยงในเรื่องทำเลที่ตั้งเช่นกันนั่นคือ ประมาณ 55% มาจากไทย ส่วนที่เหลือ 45% มาจากต่างประเทศ

Back to top button