สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCB มูลค่า 184.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCB มูลค่า 184.25 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB 1 2,000,000 184,250 92.12

Back to top button