สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ COM7 มูลค่าสูงสุด 119.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ COM7 มูลค่าสูงสุด 119.25 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
COM7 1 1,500,000 119,250 79.5
KBANK-F 1 461,500 66,716 144.56
CMO 2 8,000,000 64,000 8
NUSA 1 44,400,000 62,160 1.4
STPI 4 8,000,000 49,450 6.18
SAT 1 853,000 20,802 24.39
IRPC 1 5,000,000 20,300 4.06
STA 2 587,100 18,617 31.71
TRUE 1 3,000,000 13,980 4.66
SMD 1 1,000,000 13,500 13.5
BCH-F 1 624,000 12,636 20.25
OTO-W1 1 2,000,000 12,300 6.15
ALPHAX 1 5,000,000 10,500 2.1
NUSA-W4 1 15,000,000 10,050 0.67
SPA 1 600,000 4,050 6.75
SPALI 1 151,200 3,372 22.3
SCN 1 1,000,000 2,200 2.2
PTTGC 1 32,100 1,942 60.5
CRC 1 29,500 951 32.25
STGT 1 28,300 856 30.25
AQ <C> 2 6,000,000 186 0.03

Back to top button