สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SABUY มูลค่าสูงสุด 320 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SABUY มูลค่าสูงสุด 320 ลบ.สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SABUY มูลค่าสูงสุด 320 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SABUY 2 10,000,000 320,000.00 32.00
GPSC 2 1,262,000 110,084.50 87.23
CRC 2 2,029,900 65,979.23 32.50
LALIN 1 5,500,000 54,175.00 9.85
IVL 2 1,072,000 51,541.14 48.08
KBANK 1 320,000 46,080.00 144.00
BCH 1 2,000,000 39,000.00 19.50
KTB 1 2,338,600 32,535.77 13.91
ANAN-W1 2 48,245,175 31,359.36 0.65
OR 2 1,113,400 28,516.70 25.61
MINT 3 667,800 21,065.91 31.55
IRPC 1 5,000,000 19,900.00 3.98
SABUY-W1 1 621,400 15,845.70 25.50
BJC 1 311,000 9,983.10 32.10
WHART 1 650,000 8,060.00 12.40
BBL 1 52,200 6,786.00 130.00
JAS13C2207A 1 10,000,000 6,700.00 0.67
JMT 1 100,000 6,500.00 65.00
BWG 1 4,625,000 5,550.00 1.20
BAM 1 200,000 4,020.00 20.10
PTT 1 101,600 3,860.80 38.00
SPALI 1 151,200 3,625.78 23.98
PTTG13P2205A 2 5,900,000 3,422.00 0.58
III-W1 1 320,000 3,024.00 9.45
GLOBAL 1 137,700 2,809.08 20.40
SCB 1 20,000 2,470.00 123.50
CBG 1 17,500 1,968.75 112.50
AOT 1 32,000 1,960.00 61.25
TOP 1 19,200 993.60 51.75
AQ <C> 3 6,000,000 186.00 0.03
SAWAD 1 2,500 163.12 65.25
AQ-W5 <C> 2 2,000,000 22.00 0.01

Back to top button