สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 16.20 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 16.20 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTEP 1 100,000 16,200 162
GULF 1 248,100 12,439 50.14
AOT 1 146,000 10,565 72.36
TTA 1 500,000 5,750 11.5
CPN-F 1 91,100 5,500 60.38
PTT13P2210A 1 7,016,100 1,193 0.17

Back to top button