สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SISB มูลค่าสูงสุด 126.40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SISB มูลค่าสูงสุด 126.40 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
SISB 3 8,000,000 126,400.00 15.80
TPRIME 1 5,000,000 41,000.00 8.20
KBANK 1 200,000 20,935.00 104.67
PTT <XD> 2 480,000 16,800.00 35.00
BBL 1 80,000 9,820.00 122.75

Back to top button