สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ PTTEP มูลค่าสูงสุด 219 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ PTTEP มูลค่าสูงสุด 219 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTEP 1          1,327,600.00             219,539.37               165.37
EA 3          3,434,500.00             196,573.38                 57.23
BGRIM 1             903,000.00                28,218.75                 31.25
SAWAD 2             304,700.00                14,075.60                 46.19
HMPRO 1          1,000,000.00                12,950.00                 12.95
CRC 1             200,000.00                  7,850.00                 39.25
QHPF 1             900,000.00                  5,220.00                   5.80
POPF 1             500,000.00                  3,375.00                   6.75
FTREIT 1             300,000.00                  3,105.00                 10.35
BANPU 2             212,400.00                  1,624.86                   7.65
WHA13C2401A 1       10,000,000.00                  1,576.20                   0.16
IVL 2                57,700.00                  1,543.48                 26.75
KC 1       10,000,000.00                  1,000.00                   0.10
TU 1                68,000.00                      979.20                 14.40
BLA 1                35,000.00                      953.75                 27.25
PTTGC 1                27,800.00                      938.25                 33.75
GULF 1                18,900.00                      883.58                 46.75
SCGP 1                21,200.00                      858.60                 40.50
GPSC 1                17,300.00                      834.73                 48.25
AP 1                18,700.00                      228.14                 12.20
Q-CON 1                  1,600.00                        21.60                 13.50
SHR 1                  4,200.00                        11.42                   2.72
CBG 1                      100.00                          8.13                 81.25
TC 1                      700.00                          4.62                   6.60
TTB 1                      100.00                          0.17                   1.70

Back to top button