สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ CPF มูลค่าสูงสุด 2.33 พันล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ CPF มูลค่าสูงสุด 2.33 พันล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
CPF 1 122,652,200 2,330,391.80 19.00
CPALL 3 8,126,800 434,752.10 53.50
GIFT 3 32,000,000 99,200.00 3.10
KTC 2 1,800,000 83,700.00 46.50
CPN 1 899,100 59,087.50 65.72
BDMS 1 1,000,000 23,000.00 23.00
AOT 1 280,000 16,800.00 60.00
FUEVFVND01 1 163,487 5,999.97 36.70
PTTEP 1 40,000 5,600.00 140.00
MINT 1 200,000 5,500.00 27.50
E1VFVN3001 1 173,285 4,799.99 27.70
BWG 2 7,000,000 3,950.00 0.56
AWC 1 877,000 3,525.54 4.02
GPSC 1 66,600 3,411.92 51.23
IVL 1 110,000 3,036.44 27.60
TRUE 2 425,400 2,254.62 5.30
JMT 1 62,700 1,692.90 27.00
DIMET 1 5,000,000 1,300.00 0.26
LH 1 122,200 928.72 7.60
CEYE-F 1 207,200 839.16 4.05
OSP 1 35,800 812.66 22.70
EA 1 16,400 721.60 44.00
COM7 1 30,500 683.20 22.40
GC 1 18,200 94.71 5.20
CHEWA 1 171,000 87.20 0.51
SELIC 1 19,500 42.41 2.17

Back to top button