สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ TFG มูลค่าสูงสุด 240 ล้านบาท

สรุปการซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TFG มูลค่าสูงสุด 240 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
TFG 2 58,000,000 240,120.00 4.14
MINT-F 1 3,032,400 90,968.36 30.00
CPALL 2 1,375,000 78,423.62 57.04
KTC 2 1,650,000 74,662.50 45.25
CNTECH01 1 2,500,000 55,700.00 22.28
HK01 1 2,500,000 43,350.00 17.34
CN01 1 2,075,700 38,275.91 18.44
HKCE01 1 1,250,000 25,700.00 20.56
BBL-F 1 147,500 19,765.00 134.00
KBANK-F 1 129,700 16,277.35 125.50
WHA 1 2,747,400 14,767.28 5.38
NRF 1 2,970,000 13,959.00 4.70
PTTGC 2 401,100 13,008.91 32.43
GVREIT 1 2,000,000 10,600.00 5.30
LH 5 1,596,100 10,347.08 6.48
TTB 1 5,843,100 9,757.98 1.67
PTTGC-F 1 258,300 8,394.75 32.50
TRUE 1 1,000,000 8,344.00 8.34
SMPC 1 1,000,000 8,000.00 8.00
INTUCH 1 100,000 7,225.00 72.25
TFMAMA 1 50,000 7,225.00 144.50
BTC-W6 1 468,548,628 4,685.49 0.01
FUEVFVND01 1 100,000 4,659.00 46.59
BTS 1 900,000 4,338.00 4.82
PTT 2 132,900 4,252.80 32.00
GPSC 1 95,200 4,141.20 43.50
AOT 1 54,600 3,289.65 60.25
ERW 1 720,000 3,182.40 4.42
SCAP 1 1,100,000 2,090.00 1.90
BCH 1 94,000 1,776.60 18.90
IVL 1 82,100 1,724.10 21.00
BGRIM 1 72,300 1,713.51 23.70
FN 1 1,000,000 1,000.00 1.00
CRC 1 31,800 977.85 30.75
HMPRO 1 95,000 878.75 9.25
AWC 1 232,800 824.11 3.54
JMT 1 25,100 414.15 16.50
STPI 1 30,000 99.00 3.30
NER 1 2,500 14.25 5.70
STGT 1 500 5.45 10.90
OSP 1 100 2.32 23.20
NER-W2 1 400 0.40 1.01

Back to top button