สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ ADVANC-F มูลค่าสูงสุด 95.72 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ ADVANC-F มูลค่าสูงสุด 95.72 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
ADVANC-F 1 464,000 95,728.49 206.31
PTT 1 1,400,000 45,150.00 32.25
KTC 1 1,000,000 43,000.00 43.00
KBANK 1 147,000 18,264.75 124.25
APCO 2 2,500,000 17,500.00 7.00
III 3 2,370,000 16,396.50 6.92
MTC 4 345,000 14,960.00 43.36
KCE 1 224,900 9,783.15 43.50
KTB 1 200,000 3,370.00 16.85
CBG 1 50,000 3,262.50 65.25
BGRIM 2 154,100 3,205.28 20.80
WHA 1 600,000 3,045.00 5.08
SINO 1 2,071,500 2,858.67 1.38
CPF 2 121,000 2,674.10 22.10
DELTA13C2411A 2 4,000,000 2,420.00 0.61
SCB 1 20,000 2,110.00 105.50
AWC 3 541,900 1,918.33 3.54
IVL 1 72,000 1,418.40 19.70
CHG 1 340,000 918.00 2.70
TOP 1 16,800 886.20 52.75
GULF 1 22,600 881.40 39.00
BANPU 1 175,400 877.00 5.00
HMPRO 1 93,700 819.88 8.75
PTTGC 1 25,900 764.05 29.50
TIDLOR 1 36,700 675.28 18.40
EA 1 28,700 505.12 17.60
SCC 1 2,000 442.00 221.00
BTS 1 90,000 406.80 4.52
JMT 1 25,700 359.80 14.00
AGE 1 119,400 183.88 1.54
SCGP 1 3,000 101.25 33.75
SSP-W2 1 503,000 70.42 0.14

Back to top button