การเลือกตั้งส.ส.

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    การโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ในมาตรา 83 และ 91 เพื่อให้กลับไปใช้บัตร 2 ใบ เพราะเอาเข้าจริงที่หวังมีเสียงหนุน 84 เสียงขึ้นไป

Back to top button