ซินแส

 • สารพันชาวหุ้น

  หนังชีวิต

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  ฉลาด

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  ไปข้างหน้า

  วันนี้เป็นวันกุ้ยบี่ การงานของคนส่วนใหญ่กระเตื้องขึ้น การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เสมือน หนึ่งที่เดินไปในทางสามแพร่ง คือทั้งดีและร้ายระคนกัน

 • สารพันชาวหุ้น

  จงมีสติ

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  รู้จักพอ

  วันนี้เป็นวันซิงจี๋ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง ทำอะไรใช้ดุลยพินิจให้ดี เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย การค้าธุรกิจจะเต็มไปด้วยความคึกคัก

 • สารพันชาวหุ้น

  ความเข้มแข็ง

  วันนี้เป็นวันโบ่วอิ้ง ดวงวันนี้มีเกณฑ์ที่จะอำนวยให้ใครได้ดิบได้ดีบ้าง หากล่าช้าหรือรู้ว่าจะคาดการณ์ผิด จงระวังและแก้เสียแต่เนิ่น ๆ

 • สารพันชาวหุ้น

  ความตั้งใจ

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  ขี้เกียจ & โง่

  วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ ดวงวันนี้ดีปานกลาง การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด การเงินควรใช้ประสบการณ์ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมมาประกอบด้วย

 • สารพันชาวหุ้น

  รู้ตัวเอง

  วันนี้เป็นวันอิกไห วันดีแต่ไม่เหมาะพิธีมงคลสมรส แต่การงานอย่างอื่น หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงไป

 • สารพันชาวหุ้น

  สัญญาณเรียนรู้

  วันนี้เป็นวันกะสุก ธุรกิจการค้าโดยทั่วไปยังดำเนินไปด้วยดีพอสมควร แต่อย่าโลภมาก ทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเองประเสริฐยิ่ง

 • สารพันชาวหุ้น

  มิตรแท้

  วันนี้เป็นวันชิงปี่ จัดอยู่ในระดับปานกลาง ทำอะไรได้โดยไม่ประมาทจะเริ่มโครงการใหม่ ๆ หรือเปิดธุรกิจการค้าใหม่พอจะทำได้โดยไม่ติดขัด

 • สารพันชาวหุ้น

  คิด & วาง

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

Back to top button