ดวงหุ้น

 • สารพันชาวหุ้น

  ลุกขึ้นใหม่

  วันนี้เป็นวันอิกบี่ ดวงมีจุดเด่นอยู่ เหมาะที่จะประกอบการมงคล หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้ว หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GUNKUL หรือ MINT

 • สารพันชาวหุ้น

  ความอิจฉา

  วันนี้เป็นวันกะโง้ว ราศีวันนี้อยู่ในระดับปานกลาง ธุริกจการค้าและการเงินดำเนินไปด้วยพอดีควร ถ้าต่างฝ่ายต่างซื่อตรงต่อกัน ผลสำเร็จอยู่แค่เอื้อม

 • สารพันชาวหุ้น

  ของ(ไม่)จำเป็น

  วันนี้เป็นวันกุ้ยจี๋ ดวงวันนี้จัดว่าอยู่ในระดับกลาง ธุรกิจวันนี้ การประกอบกิจการใดควรตั้งอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม ถ้าได้ดิบได้ดีจงอย่าลำพอง

 • สารพันชาวหุ้น

  เวลาความรัก

  วันนี้เป็นวันกี่อิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในขั้นปานกลาง ธุรกิจวันนี้ กิจการโครงการต่าง ๆ อาจจะเริ่มขยายกว้างขวางออกไปได้

 • สารพันชาวหุ้น

  เลี่ยงทำเรื่องโง่ ๆ

  วันนี้เป็นวันโบ่วจื้อ วันนี้เป็นวันดวงธรรมดาสามัญ ทุกสิ่งทุกอย่างดีปานกลาง จะเกิดโชคดีในด้านสร้างสรรค์ การดำเนินธุรกิจจัดว่าเป็นวันที่พอใช้

 • สารพันชาวหุ้น

  ความสำเร็จ

  วันนี้เป็นวันเด็งไห วันดีแต่ไม่เหมาะกับพิธีมงคลสมรส การงานอย่างอื่นหากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้

 • สารพันชาวหุ้น

  หยุด & ถอย

  วันนี้เป็นวันอิกอิ่ว หากมีอุปสรรคขวากหนามขวางอยู่ข้างหน้า ก็ไม่ควรท้อใจ เพราะเป็นระยะที่จะต้องอาศัยความมานะอดทน

 • สารพันชาวหุ้น

  สำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะแก่การมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GUNKUL หรือ EA

 • สารพันชาวหุ้น

  สำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  วันนี้เป็นวันซิงจี๋ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง ทำอะไรใช้ดุลยพินิจให้ดี เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย

 • สารพันชาวหุ้น

  ทำงาน

  วันนี้เป็นวันแกซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไป ก็จะพบกับความสำเร็จได้ การค้าธุรกิจต่าง ๆ ควรค่อยทำค่อยไปอย่าหักโหมมาก

 • สารพันชาวหุ้น

  สุขแท้จริง

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TLI หรือ BLA

 • สารพันชาวหุ้น

  แก้โกรธด้วยธรรม

  วันนี้เป็นวันโป่วอิ้ง ดวงวันนี้มีเกณฑ์ที่จะอำนวยให้ใครได้ดิบได้ดีบ้าง บุคคลนั้นพร้อมด้วยกิริยาวาจาและมีความขยัน ว่องไวฉลาด

Back to top button