มาตรการส่วนบุคคล

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    จะเป็นจุดเริ่มต้นของเชื้อมาสู่การแพร่ระบาดรอบใหม่อีกหรือไม่ งานนี้มีความเห็นทั้งจากหมออาชีพ ไปถึงหมอดู คนไทยต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะกันให้ได้

Back to top button