รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

  • สารพันชาวหุ้น

    หน้ากากคนดี

    สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ตั้งฉายารัฐบาลประจำปี 65 ว่า “รัฐบาลหน้ากากคนดี” สะท้อนว่า ภายใต้หน้ากากของรัฐบาลที่สร้างภาพจำตลอดเวลาว่าเป็นคนดี

Back to top button