สถานที่ประวัติศาสตร์

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    วันนี้บรรดาข้าราชการที่อายุ 60 ปีทำงานกันมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวก็จะปฏิบัติหน้าที่กันเป็นวันสุดท้าย ก่อนจะปลดระวางตัวเองในวัยเกษียณ

Back to top button