เครื่องหมาย XW

  • ข่าว

    OTO แจกฟรี OTO-W1 ผู้ถือหุ้นเดิม 2:1 ขึ้น XW 19 พ.ย.นี้

    OTO แจก OTO-W1 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 19 พ.ย. 64 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานทุนของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รองรับแผนการขย…

Back to top button