แอสเซท ไบร์ท

  • สารพันชาวหุ้น

    B52 สู่เครื่องมือแพทย์

    แม้จะผ่านการปรับโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายรอบ แต่ดูเหมือน B52 ก็ยังควานหาธุรกิจหลักไม่เจอซักกะที..!

Back to top button