“เสี่ยต้อยติ่ง” เก็บหุ้น EIC เพิ่มอีก 1.31% รวมถือ 5.59%

“เสี่ยต้อยติ่ง” เก็บหุ้น EIC เพิ่มอีก 1.31% รวมถือ 5.59%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.59 นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC จำนวน 1.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล หรือ เสี่ยต้อยติ่ง เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ใน EIC

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายบี เตชะอุบล 155,841,757 23.34
2.  น.ส.เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย 16,422,140 2.46
3.  นายอัษฎา วิภากุล 14,948,300 2.24
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,261,763 1.99
5.  EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. 12,310,000 1.84

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/05/2559)

Back to top button