“ทองคำ มานะศิลปพันธ์” เฉือนขายหุ้น SIMAT ทิ้ง 2.29% เหลือถือ 9.76%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT โดย นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 2.29% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ SIMAT ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 52,623,549 หุ้น หรือ 12.04%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ 52,623,549 12.04
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,566,628 6.54
3. นายณัฐภาส มานะศิลปพันธ์ 25,000,000 5.72
4. นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 20,650,000 4.73
5. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 18,500,000 4.23

Back to top button