PYLON คว้างานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 140.92 ลบ.

PYLON คว้างานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ จาก กฟผ.-ANAN มูลค่ารวมกว่า 140.92 ลบ.


บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ระบุว่า บริษัทได้รับการยืนยันการจ้างงานก่อสร้างโครงการต่างๆ เพิ่มเติมจากที่แจ้งในครั้งก่อนจำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 140,919,000 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ โครงการ  EGAT Head Office-Car Park Building ซึ่งเป็นงานเสาเข็มเจาะ สำหรับอาคาร ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน และโครงการ Ashton Residence 41 โดยเป็นงานเสาเข็มเจาะ สำหรับงานอาคาร ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN มีระยะเวลาก่อสร้าง 102 วัน

Back to top button