BC ทุ่ม 420 ลบ. ซื้อที่ดิน 2 แห่ง ลุยพัฒนาโครงการโรงแรมสมุย-ถนนสุขุมวิท

BC ทุ่ม 420 ลบ. ซื้อที่ดิน 2 แห่ง ลุยพัฒนาโครงการโรงแรมสมุย-ถนนสุขุมวิท


บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (16 ธ.ค.) อนุมัติการได้มาซึ่งที่ดิน และการพัฒนาโครงการโรงแรม จำนวน 2 โครงการ โดยมีมูลค่าการซื้อที่ดินรวม 420 ล้านบาท ได้แก่ โครงการชายหาดละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะลงนามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่มีขนาดประมาณ 372 ตารางวา มูลค่าประมาณ 75 ล้านบาท ภายในเดือนธ.ค.62

รวมทั้งโครงการบนถนนสุขุมวิท บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา กรุงเทพฯ คาดว่าจะลงนามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ขนาดประมาณ 363 ตารางวา มูลค่าประมาณ 345 ล้านบาท ภายในเดือนมี.ค.63 โดยทั้ง 2 โครงการจะพัฒนาเป็นโรงแรมภายใต้บริษัทในเครือซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าที่ดินของทั้ง 2 โครงการ มีศักยภาพในการพัฒนาโรงแรมตามเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะดำเนินการพัฒนาเป็นโรงแรมภายใต้บริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทจะหาผู้ร่วมทุนเพื่อลงทุนในทั้ง 2 โครงการในอนาคตต่อไป

โดยการพัฒนาโครงการสร้างดำเนินการขาย (Built-Operate-Sell : BOS) 2 โครงการใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงานให้เช่า เพื่อดำเนินงานและขาย โดยบริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาโครงการบนที่ดินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หัวเมืองสำคัญ หรือบริเวณที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในเมือง

ส่วนโครงการโรงแรม ชายหาดละไม เกาะสมุย คาดว่าจะพัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ประมาณ 129 ห้อง มีต้นทุนโครงการรวมประมาณ 560 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาส 3/63 และเริ่มเปิดให้ดำเนินการภายในไตรมาส 2/65 ส่วนโครงการโรงแรม บนถนนสุขุมวิท คาดว่าจะพัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ประมาณ 202 ห้อง ต้นทุนโครงการรวมประมาณ 835 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในไตราส 3/63 และเริ่มเปิดดำเนินการภายในไตรมาส 1/65

สำหรับแหล่งเงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการในอนาคต จะมาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและเงินทุนจากบริษัทและผู้ร่วมทุน

Back to top button