HYDRO เคาะแผนเพิ่มทุน 235.49 ล้านหุ้น ขาย RO-PP รองรับแผนขยายธุรกิจ


บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 235.49 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จำนวน 156.99 ล้านหุ้น อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.29 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 17 ก.พ.63 และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวันที่ 9-13 มี.ค.63

ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ 78.5 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) คือนางพอฤทัย ชินวัตร ที่ราคาหุ้นละ 0.29 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนวันที่ 17-21 ก.พ.63

โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

Back to top button