สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 400 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 400 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 1 10,000,000 400,000 40
KBANK-F 4 564,600 70,898 125.57
CBG
1 700,000 51,100 73
TLGF 2 1,500,000 29,700 19.8
KBANK 2 200,000 24,800 124
CRC <ST> 3 699,700 23,090 33
BH 2 161,900 21,087 130.25
WHA-F 1 7,426,100 20,496 2.76
GVREIT 1 1,000,000 17,100 17.1
WHART 1 1,000,000 16,300 16.3
CPNREIT 1 500,000 16,250 32.5
FTREIT 1 1,000,000 16,000 16
ESSO 1 1,500,000 9,300 6.2
BOFFICE 1 400,000 6,520 16.3
UNIQ
1 1,000,000 6,050 6.05
CKP 1 1,000,000 3,680 3.68
MAX 1 2,000,000 24 0.01

Back to top button