BEM ลดค่าเช่าพื้นที่ “เมโทร มอลล์-ร้านค้าทางด่วน” 50% ช่วยคู่ค้ากระทบโควิด

BEM ลดค่าเช่าพื้นที่ "เมโทร มอลล์-ร้านค้าทางด่วน" 50% ช่วยเหลือคู่ค้ากระทบโควิด


นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM  เปิดเผยว่า รถไฟฟ้า MRT  และ ทางด่วน ร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ยกระดับมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ  โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานี และ ในขบวนรถไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องสัมผัสกับผู้ใช้บริการ  รวมถึงพื้นที่ เมโทร มอลล์ (Metro Mall) ในสถานีรถไฟฟ้า MRT ด้วยเช่นกัน

นอกจากการดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัยในพื้นที่แล้ว ยังดูแลถึงสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ พนักงาน และ พันธมิตรคู่ค้า  โดยจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดจุดจำหน่ายหน้ากากผ้า รวมถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยอย่างถูกวิธีเพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

ด้าน นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ผู้แทนการบริหารพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ของ BEM ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ เมโทร มอลล์ ในสถานีรถไฟฟ้า MRT กล่าวว่า  BEM และ BMN  ได้ร่วมดูแลช่วยเหลือพันธมิตร ลดค่าเช่า 50%  Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT และร้านค้าบนพื้นที่ด่านประชาชื่น ด่านศรีนครินทร์ และ ด่านบางปะอิน ที่จ่ายค่าเช่าคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

นอกจากนี้ ร้านที่ปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฟรีค่าเช่าในช่วงวันที่ 22 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 ทั้งนี้ BEM และ BMN จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ กำหนดแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะดูแลให้ความช่วยเหลือพันธมิตรอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

Back to top button